Çalışma Alanlarımız

 • Teknik Çeviriler
  Kataloglar, kalite dokümanları, elektrik-elektronik-mekanik ekipman kullanım ve bakım kılavuzları, İSİG ve MSDS dokümanları, teknik ve idari şartnameler, personel eğitimi dokümanları, fabrika prosedürleri, standartlar...
 • Ticari Çeviriler
  Sözleşmeler, yazışmalar, kredi mektupları, ticaret sicil metinleri, kapasite raporları, faaliyet raporları, banka belgeleri, ve diğer
 • Noter Yeminli Çeviriler
  Faturalar, diplomalar, vekaletler, gemi acentesi evrakları, gümrük belgeleri ve her tür resmi kurum belgeleri
 • Hukuk ve Tıp Konulu Doküman Çevirileri
  Mahkeme kararları, doktor raporları, tıbbi araştırmalar
 • Ticari ve Teknik Toplantılar İçin Sözlü Tercümanlık